Uw persoonlijke mondhygiënist in Tilburg

Ontstoken tandvlees

Ontstoken tandvlees langs de randen van de tanden en kiezen wordt gingivitis genoemd. Bij gingivitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn. Het tandvlees kan ook gaan bloeden bij het poetsen of eten. De ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën die zich vaak bevinden in de tandplaque. Als tandplaque niet vroegtijdig en goed wordt verwijderd, kunt u snel gingivitis krijgen. Naast behandeling is ook een goede instructie nodig, welke uw mondhygiënist u kan geven. 

Parodontitis behandeling

Aangezien een tandvleesontsteking geen klachten hoeft te geven, kunt u zelf niet of nauwelijks constateren of er problemen in uw mond aanwezig zijn. De PPS (Periodieke Parodontale Screening) is een snelle en efficiënte manier om inzicht te krijgen in uw mondgezondheid. Afhankelijk van de uitkomst van de PPS, kan er een passend behandelplan worden opgesteld. Voor de behandeling van parodontitis werkt uw mondhygiënist volgens het zgn. paroprotocol. Dit protocol heeft de volgende fasen:

  • Eerste consult

  • Initiële behandeling(en)

  • Controle mondhygiëne

  • Herbeoordeling

  • Nazorg

  • Evaluatie (na 2/3 jaar)

De initiële behandeling bestaat o.a. uit het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees en het glad maken en polijsten van worteloppervlakken van tanden en kiezen. Dit gebeurt met behulp van ultrasonische apparatuur en handinstrumenten. Deze behandeling wordt veelal uitgevoerd onder lokale verdoving. Meestal hebt u meerdere afspraken nodig om de gehele mond te kunnen behandelen. De herbeoordeling vindt drie maanden na de laatste initiële behandeling plaats. Hierbij wordt er, zoals bij het eerste consult, een parodontiumstatus gemaakt. De mondhygiënist zal vervolgens het behandelresultaat met u bespreken. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald hoe vaak u terug moet komen. Tevens wordt uw gebit weer opnieuw gereinigd.

De nazorg bestaat uit het beoordelen en bespreken van de actuele situatie van het tandvlees, het controleren van de mondhygiëne, het eventueel bijsturen van de zelfzorg, het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen en het gladmaken en polijsten van worteloppervlakken van tanden en kiezen. Over het algemeen wordt de nazorg twee tot drie keer per jaar uitgevoerd, dit hangt af van de mondgezondheid.

Eens per twee of drie jaar wordt ter evaluatie opnieuw een parodontiumstatus gemaakt om een eventuele voor- of achteruitgang van de mondgezondheid vast te kunnen stellen. Aan de hand van de evaluatie zal de frequentie van de nazorg worden aangepast.

Slechte adem

Halitose is de algemene naam voor een slechte adem. Meestal wordt een slechte adem veroorzaakt door een slechte mondhygiëne, ontsteking van het tandvlees en/of door aanslag op de tong. Een uitgebreide gebitsreiniging en een goede mondhygiëne-instructie zijn vaak voldoende om van uw klachten af te komen. Voor de aanslag op de tong kan een tongschraper worden geadviseerd. Soms kan een slechte adem ook worden veroorzaakt door aandoeningen van o.a. de keel en de neus, of door infecties van de luchtwegen of de maag. 

Maak direct een afspraak voor een behandeling

Gevoelige tanden

Als het tandvlees is teruggetrokken, komen de tandhalzen bloot te liggen. Dit kan gevoeligheid geven bij het eten of drinken van warme en koude producten. Een juiste manier van poetsen en een goed voedingspatroon zijn erg belangrijk om de gevoeligheid aan te pakken. Soms helpt het om te poetsen en/of te spoelen met een mondspoelmiddel tegen gevoelige tandhalzen. Ook kunnen gevoelige tandhalzen behandeld worden met een fluoridelaklaag, hierdoor kan de gevoeligheid tijdelijk verminderen of zelfs verdwijnen. Vraag uw mondhygiënist voor meer informatie. 

Tarieven

De tarieven voor dit jaar zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Alle tarieven worden gepubliceerd op de website van NZa. Hier kunt u deze tarieven bekijken.

De facturen van Mondzorg Yigit worden verzorgd door Anders Medical Factoring

Word oud met uw eigen tanden en kiezen

Mondhygiënisten worden specifiek opgeleid voor de preventieve mondzorg. Bij iedere mondhygiënist bent u voor preventieve mondzorg aan het juiste adres, zodat u oud kunt worden met uw eigen tanden en kiezen.

Maak gerust een afspraak, een verwijzing hebt u hiervoor niet nodig. Voor de jeugd (tot 18 jaar) wordt preventieve mondzorg vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Zelfstandige bevoegdheid Mondhygiënist bij Mondzorg Yigit

Per 1 juli 2020 is door de NVM-mondhygiënisten een experiment gestart ten aanzien van zelfstandige bevoegdheid. Mondzorg Yigit neemt deel aan dit experiment. Mondhygiënisten die deelnemen aan het experiment gaan geen andere handelingen uitvoeren dan mondhygiënisten die niet participeren. Het enige wat verandert is het wettelijk kader waarbinnen deelnemende mondhygiënisten hun behandelingen gaan uitvoeren. De opdracht van een tandarts voor het geven van anesthesie (verdoven) en voor de behandeling van primaire caviteiten (een eerste gaatje in een tand of kies) komt te vervallen. In plaats daarvan worden deelnemende mondhygiënisten zelfstandig bevoegd om primaire caviteiten te behandelen, te verdoven en röntgenfoto's te indiceren en te maken. Om deze reden zullen deelnemende mondhygiënisten zich moeten inschrijven in het tijdelijk BIG-register en zijn zij verplicht de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’ te gebruiken.

 

Tevens zal het tuchtrecht van toepassing zijn. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. NVM-mondhygiënisten ziet dit als een positieve ontwikkeling, omdat zij vertrouwt op de professionaliteit en het toetsbaar opstellen van de beroepsgroep.

 

Taakherschikking
Taakherschikking draagt bij aan een doelmatige organisatie van zorg met behoud en verbetering van de kwaliteit. Hierdoor blijft zorg toegankelijk en betaalbaar en wordt de professionaliteit van zorgverleners optimaal benut. Taakherschikking binnen de mondzorg, en het daarmee efficiënter kunnen inzetten van mondhygiënisten, maakt het mogelijk dat de capaciteit van alle mondzorgprofessionals beter kan worden benut. Op deze manier kan de noodzakelijke omslag worden gemaakt van curatieve naar preventieve mondzorg, gericht op het voorkomen van mondproblemen.

 

Naar de tandarts of de mondhygiënist?
Uiteraard is het geen kwestie van kiezen en bent u bij zowel een tandarts als een mondhygiënist goed af. Beiden blijven werken op basis van hun eigen expertise en kunde. Essentieel is een goede samenwerking voor afstemming van de gezamenlijk te leveren zorg. De beroepsorganisaties van tandartsen en NVM-mondhygiënisten hebben daarom samenwerkingsafspraken gemaakt ten behoeve van deze gezamenlijk te leveren zorg, waarbij de patiënt centraal staat.